Przejdź do treści

Adam W. Jelonek

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. internacjonalizacji. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1986 działacz podziemnej Federacji Młodzieży Walczącej. Uzyskał doktorat w zakresie nauk humanistycznych w Instytucie Socjologii UW, 1997. Habilitacja na Wydziale Filozofii i Socjologii UW, 2005.


Marina Casals Sala

Marina is Director of International Relations at Universitat Rovira i Virgili (Spain). She has worked in international education since 1999 for universities in Finland (Tampere University), Morocco (Al Akhawayn University in Ifrane) and since 2005 in her present university; first as head of the Internationalization Strategic Unit at the Rector’s Office and more recently, since 2013, as head of the International Center, heading both the strategic and the managerial part of international relations. 

Anna Basińska

Doktorka nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Nauczycielka i edukatorka. Certyfikowana tutorka. Pracuje na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i prowadzi głównie zajęcia z pedagogiki i podstaw dydaktyki. Członkini zespołu Centrum Bilingualism Matters @Poznań na UAM oraz zespołu TELL (Techniques for Effective Language Learning), który wspiera studentów i studentki Szkoły Nauk o Języku i Literaturze, gdy odczuwają trudności związane ze studiowaniem. Jest też kierowniczką studiów podyplomowych dla nauczycieli i nauczycielek.


Joanna Domagała

Od 2015 jest trenerem SUCTI, szkoleń dla pracowników administracji z zakresu umiędzynarodowienia, a od roku 2021 jest trenerem SUCTIA – szkoleń dla pracowników akademickich administracji z zakresu umiędzynarodowienia. W ramach obu szkoleń przeszkoliła już ponad 200 osób zarówno w Polsce jak i zagranicą. Prowadzi także SUCTIA Centre, w ramach którego wraz z grupą trenerów i ekspertów międzynarodowych prowadzą szkolenia dla pracowników akademickich z tematów związanych z umiędzynarodowieniem..


Marta Gruszczyńska-Ludwiczak

Od 10 lat związana zawodowo z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Założyła i do dziś prowadzi kanały UAM w mediach społecznościowych, jest również uczelnianym koordynatorem social media. Pracuje również dla zewnętrznych podmiotów w budowaniu marek firm oraz prowadzeniu kanałów takich, jak Facebook czy Instagram. W swoim doświadczeniu może nie tylko pochwalić się prowadzeniem dziesiątek szkoleń z tej tematyki, ale również certyfikatem trenera w międzynarodowym projekcie Facebooka „Rozwój Kompetencji Cyfrowych” oraz certyfikatem cyklu szkoleń „Facebook dla szkół wyższych” organizowanego przez oddział polskiego Facebooka.


Anita Przybył

Przez kilka lat odpowiadała za rozwój pracowników w międzynarodowej korporacji, począwszy od badania potrzeb szkoleniowych i tworzenia rocznych planów szkoleń po prowadzenie szkoleń dla pracowników biurowych i liderów produkcji. Ukończyła m.in. Studia podyplomowe Zarządzanie Potencjałem Pracowników Uniwersytet SWPS, Szkołę Trenerów Biznesu MODERATOR, Kurs I i II stopnia Racjonalnej Terapii Zachowań, Kurs I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach Laboratorium Edukacji i Terapii SR , Szkołę Coachingu HPR Group, Szkolenie Management 3.0. W swoich szkoleniach stawia na wiedzę opartą na dowodach oraz naukę przez doświadczenie, kładąc nacisk na interaktywne, warsztatowe formy nauczania.


Klaudia Rogalska

Klaudia Rogalska to doświadczony trener nauczycieli, edukator Google II stopnia, certyfikowany terapeuta VR, lektor języka angielskiego, metodyk, a także twórca kursów edukacyjnych online. Jest założycielką Akademii Nauczyciela Online, gdzie dzieli się swoją pasją do nowoczesnych technologii i wspiera nauczycieli w skutecznym wdrażaniu ich w procesie nauczania. Jako ekspert w dziedzinie edukacji, Klaudia Rogalska specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń dotyczących wykorzystania sztucznej inteligencji w edukacji, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, a także w tworzeniu innowacyjnych materiałów dydaktycznych. Jej zaangażowanie w rozwijanie kompetencji nauczycieli oraz umiejętność efektywnego przekazywania wiedzy sprawiają, że jest cenionym ekspertem w dziedzinie nowoczesnych technologii edukacyjnych.


Dr Bianka Siwińska

Doktor politologii, dziennikarka, badaczka i inicjatorka kampanii społecznych. Redaktor naczelna magazynu edukacyjnego „Perspektywy” i korespondentka „University World News”. Koordynatorka programu „Study in Poland” prowadzonego przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Inicjatorka kampanii społecznej „Dziewczyny na politechniki” i innych. Ekspertka Banku Światowego w Azji Centralnej. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim, na Humboldt Univeristät w Berlinie i Columbia University w Nowym Jorku, badania prowadziła w NIFU-STEP w Oslo.


Piotr Okonkowski

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w tematyce pomocy materialnej dla studentów, postępowania administracyjnego w indywidualnych sprawach studentów i organizacji studenckich oraz tematyce postępowania dyscyplinarnego studentów i nauczycieli akademickich.

Maria Stós

Koordynatorka Welcome Centre na Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwenta socjologii. Od 10 lat zajmuje się kwestiami rekrutacji i toku studiów cudzoziemców, promocją zagraniczną, przygotowaniem aktów prawnych, obsługą rekrutacji na studia oraz weryfikacją poprawności i nadzorem nad tokiem studiów studentów zagranicznych. Uczestniczy w targach zagranicznych oraz w spotkaniach z osobami zainteresowanymi podejmowaniem studiów w Polsce organizowanymi za granicą. Prowadzi szkolenia dla pracowników uczelni z zakresu procedur administracyjnych, obsługi cudzoziemców, obsługi systemów i wprowadzania danych oraz weryfikacji zagranicznych dokumentów potwierdzających wykształcenie. 


Władysław Wieczorek

Profesor nauk chemicznych, prorektor ds. studenckich Politechniki Warszawskiej w latach 2008-2016, dziekan Wydziału Chemicznego PW w latach 2002-2008 oraz od 2016. Stypendysta na Uniwersytecie w Guelph (Kanada) w ramach programu „NATO International Postdoctoral Fellow”. Brał udział w pracach nad projektem „Suplement do dyplomu”, koordynowanym przez MEN. Koordynator wspólnych studiów EMJMD „Materials for Energy Storage and Conversion +” (MECS) na Politechnice Warszawskiej.


Prof. Grzegorz Mazurek

Prorektor w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Teoretyk i praktyk zarządzania i marketingu, profesor w Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalizuje się w tematyce wpływu nowoczesnych technologii na marketing i zarządzanie organizacją, a w szczególności: wirtualizacją, innowacjami w marketingu (e-marketing), nową gospodarką oraz e-biznesem. Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia publikacyjne i naukowe. W Akademii Leona Koźmińskiego pełni funkcję prorektora ds. współpracy międzynarodowej, koordynując m.in. procesy związane z akredytacjami międzynarodowymi EQUIS, AMBA, AACSB, CEEMAN oraz uczestnictwo uczelni w rankingach i umowach międzynarodowych. W swoim dorobku posiada kilkadziesiąt anglo- i polskojęzycznych artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących problematyki zarządzania w nowej gospodarce, w szczególności marketingu oraz e-biznesu.


Paul Newsham

Paul Newsham is Senior Lecturer at the Faculty of English, Adam Mickiewicz University in Poznań. He has over fifteen years’ experience of teaching both written and spoken academic English to students at all levels of the University and regularly gives courses to visiting doctoral students from Israel. He has presented his own academic research at international conferences and published articles in top-rating journals, along with a number of academic reviews and a book chapter. 


Christopher Price

Educated in the UK and USA, Chris has a BSc (Hons) degree and a PG degree in Marketing. Chris has been a Fellow of the Charted Institute of Marketing (FCIM) for over 15 years. Chris has 25 years of education marketing and advising experience in both private and public education sectors.  He is considered to be a leading global practitioner in the use of agents for international student recruitment.


Douglas Proctor

PhD is Director of UCD Global at University College Dublin (Ireland), where he has management responsibility for the international office and provides leadership to the broader university community on internationalisation, global engagement and international partnerships. A scholar-practitioner in international higher education, Douglas completed a PhD at the Melbourne Centre for the Study of Higher Education (University of Melbourne, Australia) in late 2016. His doctoral research investigated the ways in which internationalisation has influenced the international dimensions of academic work in Australia.


Roger Senden

Roger Senden has been working in marketing and recruitment for higher education for over 15 years. He has held a range of positions – from recruitment officer to international marketing manager – at Maastricht University, Tilburg University, and Utrecht University in the Netherlands, as well as Malmö University in Sweden.

Anna Rutz

na co dzień Pełnomocniczka Rektora i Kierowniczka Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Przewodnicząca Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich; po pracy etatowej Wiceprezeska Fundacji Machina Zmian i Ambasadorka Projektu „Plaże dostępne dla wszystkich”; specjalistka ds. dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej; uwielbia prowadzić warsztaty z zakresu dostępności i zasad komunikowania się z osobami o różnych potrzebach. Dotychczas prowadziła szkolenia głównie w instytucjach kultury, jednostkach administracji publicznej, w tym w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, w szkołach wyższych oraz w bankach. W wolnym czasie nurkuje, medytuje, podróżuje lub przytula swojego kota Rieslinga.


Prof. dr hab. Jacek Witkoś

Prof. dr hab. Jacek Witkoś jest dawnym Prerektoremds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz obecnym Prezydentem europejskiego stowarzyszenia Santander Group. Kierował wypracowaniem i nadzorował wdrażanie pionierskiej strategii internacjonalizacji UAM. Filolog angielski specjalizujący się w zakresie językoznawstwa angielskiego.


Magdalena Kudewicz-Kiełtyka

Aabsolwentka socjologii kultury na Uniwersytecie Śląskim, Marketingu i Public Relations na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz Akademii Dyplomacji. Swoją karierę zawodową zaczynała w agencji doradztwa personalnego Adecco, gdzie rekrutowała pracowników koncernów międzynarodowych m.in. General  Motors oraz NGK Ceramics. Przez 8 lat związana również z radiem PLUS, w którym na stanowisku dyrektora sprzedaży współpracowała m.in. z Vattenfall, Deutsche Bahn i wieloma podmiotami z branży przemysłu strategicznego oraz samorządami. W 2011 oraz 2012 roku była członkiem zespołu odpowidzialnego za komunikację kryzysową podczas wychodzenia koncernu Vattenfall z Polski


Maciej Markowski

Od 2012 roku pracownik Polskiej Komisji Akredytacyjnej (International Policy Advisor), a także ekspert ds. internacjonalizacji szkolnictwa wyższego NVAO (The Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders) oraz przewodniczący Cerification Group przy ECA HE (European Consortium for Accreditation).


Fiona Hunter

Dr Fiona Hunter działa na całym świecie jako konsultant, trener i pracownik naukowy; jest również zastępcą dyrektora w Centrum Internacjonalizacji Szkolnictwa Wyższego (CHEI) na Università Cattolica del Sacro Cuore w Mediolanie we Włoszech i redaktorem czasopisma „Journal of Studies for International Education” (JSIE). Fiona była prezydentem EAIE (European Association for International Education) i od lat szkoli z zakresu kwestii związanych z internacjonalizacją.


Kamil Kozieł

Założyciel IT School i PrezART oraz partner w ORA-600 i Stand-up Polska. Menedżer i trener z ponad 10 letnim doświadczeniem. Ortodoksyjny zwolennik kreatywności w sztuce prezentacji, w której propaguje techniki stosowane przez aktorów, stand-uperów oraz designerów. Wykładał na studiach podyplomowych prowadzonych przez SGH w Warszawie, WSB i UE w Poznaniu. Pracował dla ponad 700 Klientów, których, jak twierdzi, kocha nad życie. Sporo zawdzięcza takim firmom jak: Unilever, Eurocash i Man. Czasem opowiada o swoich projektach na konferencjach, jak np. na infoShare lub Festiwalu Inspiracji, a czasem pokazuje swoje projekty na YouTubie.

ORGANIZATORZY

STUDY IN POLAND

Akademia Internacjonalizacji uruchomiona została w ramach programu "Study in Poland"

KRASP

prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Edukacyjną "Perspektywy"