Przejdź do treści

Czy widać nas w sieci? O marketingu społecznościowym dla uczelni - ONLINE

Czy widać nas w sieci? O marketingu społecznościowym dla uczelni - ONLINE

18 października, 2023    
08:00 - 14:00
470.00 zł (netto) - 590.00 zł (netto)
Szkolenie ONLINE
Najnowsze zmiany w rekrutacji i obsłudze cudzoziemców na uczelniach w Polsce

Najnowsze zmiany w rekrutacji i obsłudze cudzoziemców na uczelniach w Polsce

7 listopada, 2023    
10:00 - 16:00
570.00 zł (netto) - 690.00 zł (netto)
Celem szkolenia jest poznanie wiedzy potrzebnej do obsługi studentów z Ukrainy od rekrutacji po prowadzenie studiów oraz sprawozdawczość w świetle najnowszych zmian w prawodawstwie oraz potencjalnych trudności z tym związanych. Szkolenie ma też na celu przygotowanie kulturowe osób obsługujących studentów z Ukrainy oraz innych kręgów kulturowych.
Tajniki akademickiej dydaktyki

Tajniki akademickiej dydaktyki

20 listopada, 2023    
10:00 - 16:00
570.00 zł (netto) - 690.00 zł (netto)
To szkolenie skoncentrowane jest na rozwijaniu umiejętności prowadzenia interaktywnych wykładów i konwersatoriów, które wspierają aktywne uczenie się studentów na poziomie akademickim. Program obejmuje omówienie najnowszych odkryć w dziedzinie nauki o nauczaniu i uczeniu się, a także praktyczne strategie, narzędzia i metody, które mogą być stosowane w ramach pracy dydaktycznej.
Weryfikacja zagranicznych dokumentów o wykształceniu

Weryfikacja zagranicznych dokumentów o wykształceniu

29 listopada, 2023    
10:00 - 16:00
570.00 zł (netto) - 690.00 zł (netto)
Szkolenie ma na celu zapoznanie z tematyką dotyczącą zagranicznych dokumentów o wykształceniu, z którymi można się najczęściej spotkać w różnych aspektach pracy na uczelniach wyższych. – zarówno podczas rekrutacji na studia jak i obsługi toku studiów. Podczas spotkania zostaną omówione zarówno prawne jak i praktyczne aspekty uznawania i weryfikacji dokumentów wymaganych od studentów na studia zarówno pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie jak i na studia drugiego stopnia i w szkołach doktorskich.
Podstawy pomocy materialnej dla studentów

Podstawy pomocy materialnej dla studentów

5 grudnia, 2023    
10:00 - 16:00
570.00 zł (netto) - 690.00 zł (netto)
Szkolenie dedykowane jest pracownikom (pracownicy dziekanatów, rektoratu, działów spraw studenckich, kwestury, etc.) instytucji szkolnictwa wyższego zajmującym się sprawami pomocy materialnej dla studentów w różnych jego obszarach (od ustalania regulaminów, przez opracowywanie wniosków i pracę z dokumentacją, po wydawanie decyzji) posiadającym niewielki staż pracy/doświadczenie w tej materii lub dopiero zaczynającym pracę w tym obszarze.
Trudny student zagraniczny - różnice i komunikacja międzykulturowa

Trudny student zagraniczny - różnice i komunikacja międzykulturowa

14 grudnia, 2023    
10:00 - 16:00
570.00 zł (netto) - 690.00 zł (netto)
Szkolenie ONLINE - Celem szkolenia jest nabycie podstawowych umiejętności pozwalających niwelować bariery komunikacyjne wynikające z różnić międzykulturowych oraz uświadomienie sobie własnych uwarunkowań mających wpływ na postrzeganie świata i zachowania.
Planowanie, prowadzenie i wydatkowanie funduszu stypendialnego w szkole wyższej - ONLINE

Planowanie, prowadzenie i wydatkowanie funduszu stypendialnego w szkole wyższej - ONLINE

10 stycznia, 2024    
08:00 - 16:00
470.00 zł (netto) - 590.00 zł (netto)
Szkolenie ONLINE Szkolenie dedykowane jest pracownikom (pracownicy dziekanatów, rektoratu, działów spraw studenckich, kwestury, etc.) instytucji szkolnictwa wyższego zajmującym się sprawami pomocy materialnej dla  studentów w różnych jego obszarach (od ustalania regulaminów, przez opracowywanie wniosków i pracę z dokumentacją, po wydawanie decyzji) zarówno posiadającym niewielki staż pracy/doświadczenie w tej materii lub dopiero zaczynającym pracę w tym obszarze jak również z wieloletnim stażem
Wspólne studia międzynarodowe - ONLINE

Wspólne studia międzynarodowe - ONLINE

16 stycznia, 2024    
08:00 - 14:00
470.00 zł (netto) - 590.00 zł (netto)
Szkolenie ONLINE - Celem szkolenia jest poznanie wiedzy potrzebnej do obsługi studentów cudzoziemców na uczelniach od rekrutacji po prowadzenie studiów oraz sprawozdawczość w świetle najnowszych zmian w prawodawstwie, w tym ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z 20 lipca 2018 r. oraz rozporządzeń do tejże ustawy.
Podstawy internacjonalizacji - ONLINE

Podstawy internacjonalizacji - ONLINE

1 lutego, 2024    
10:00 - 16:00
470.00 zł (netto) - 590.00 zł (netto)
Szkolenie ONLINE - Szkolenie skierowane jest głównie do pracowników uczelni, którzy rozpoczynają swoją przygodę z umiędzynarodowieniem, ale także do tych pracowników i kadry zarządzającej, którzy chcieliby swoją wiedze w tym zakresie usystematyzować oraz pogłębić.
Cyfrowe narzędzia wspierające proces nauczania i uczenia się w dydaktyce akademickiej

Cyfrowe narzędzia wspierające proces nauczania i uczenia się w dydaktyce akademickiej

20 lutego, 2024    
10:00 - 16:00
570.00 zł (netto) - 690.00 zł (netto)
Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie nauczania i uczenia się oraz dostarczyć im narzędzi do tworzenia interaktywnych i skutecznych materiałów edukacyjnych.

ORGANIZATORZY

STUDY IN POLAND

Akademia Internacjonalizacji uruchomiona została w ramach programu "Study in Poland"

KRASP

prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Edukacyjną "Perspektywy"

Szkolenie SUCTI

SUCTI (Systemic University Change Towards Internationalization) to zakończony już projekt unijny, który był koordynowany przez Uniwersitat Rovira i Virgilii w Tarragonie (Hiszpania). Filozofia SUCTI zakłada, że siłą napędową umiędzynarodowienia w szkolnictwie wyższym są pracownicy administracyjni.

Czytaj dalej »Szkolenie SUCTI

Szkolenia zamknięte

Wszystkie tematy szkoleń, które oferujemy jako szkolenia otwarte, oraz inne dziedziny internacjonalizacji, które Państwa interesują,  możemy przygotować w formie szkolenia zamkniętego w siedziba Państwa uczelni. Szkolenia zamknięte zaprojektowane są tak, aby spełnić Państwa oczekiwania w zakresie umiędzynarodowienia oraz  dla wybranej przez Państwa grupy pracowników szkoły wyższej.

W celu uzgodnienia zakresu szkolenia, przygotowania oferty i ustalenie daty szkolenia, prosimy o bezpośredni kontakt i przesłanie zapytania na adres akademia@perspektywy.pl