Przejdź do treści

Akademia Internacjonalizacji to odpowiedź na potrzeby środowiska akademickiego w zakresie pogłębienia wiedzy na temat kluczowych aspektów umiędzynarodowienia uczelni i profesjonalizacji procesów związanych z tym obszarem. W jej ramach realizowana jest oferta wysokojakościowych szkoleń prowadzonych przez wybitnych międzynarodowych i krajowych trenerów, ekspertów oraz praktyków. Akademia oferuje wiedzę i doświadczenia w zakresie internacjonalizacji dla pracowników uczelni działających na wszystkich poziomach zawansowania, a także tworzy sieć ekspertów – absolwentów Akademii, którzy, jesteśmy o tym przekonani, już wkrótce decydować będą o jakości umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego.

Akademia Internacjonalizacji angażuje i współpracuje zarówno ze światowymi ekspertami i trenerami, jak i polskimi specjalistami i praktykami w zakresie szkolnictwa wyższego. Trenerzy, goście i eksperci Akademii to doświadczeni pracownicy instytucji zajmujących się szkolnictwem wyższym, więc jak nikt inny przekazują swoją wiedzę i know-how uczestnikom szkoleń.

Szkolenia Akademii Internacjonalizacji to także inwestycja w przyszłość kadr polskiego szkolnictwa wyższego, a cykl organizowanych wydarzeń ma w przyszłości doprowadzić do stworzenia Certyfikatu Internacjonalizacji, który będzie przyznawany uczestnikom szkoleń. Certyfikowani Eksperci stworzą nie tylko sieć specjalistów na polskich uczelniach i będą swoją pracą i działaniami inspirować i tworzyć umiędzynarodowienie, ale także  wyposażeni w odpowiednie narzędzie i wiedzę będą ambasadorami polskiego szkolnictwa wyższego w Europie i na świecie.

ORGANIZATORZY

STUDY IN POLAND

Akademia Internacjonalizacji uruchomiona została w ramach programu "Study in Poland"

KRASP

prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Edukacyjną "Perspektywy"