Przejdź do treści
Wspólne studia międzynarodowe - ONLINE

Wspólne studia międzynarodowe – ONLINE

Kiedy

8 listopada, 2022
08:00 - 14:00

Rezerwacja

Bookings closed

Szkolenie ONLINE

Celem szkolenia jest poznanie wiedzy potrzebnej do obsługi studentów cudzoziemców na uczelniach od rekrutacji po prowadzenie studiów oraz sprawozdawczość w świetle najnowszych zmian w prawodawstwie, w tym ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z 20 lipca 2018 r. oraz rozporządzeń do tejże ustawy w ramach prowadzenia wspólnych studiów.

Szkolenie poprowadzi Maria Stós, Kierownik Welcome Centre na Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwenta socjologii. Od 7 lat zajmuje się kwestiami rekrutacji i toku studiów cudzoziemców, promocją zagraniczną, przygotowaniem aktów prawnych oraz procedur dotyczących rekrutacji na studia. Uczestniczy w targach zagranicznych oraz w spotkaniach z osobami zainteresowanymi podejmowaniem studiów w Polsce organizowanymi za granicą. Prowadzi szkolenia dla pracowników uczelni z zakresu procedur administracyjnych, obsługi cudzoziemców oraz weryfikacji zagranicznych dokumentów potwierdzających wykształcenie.

 

8.00-8.30 – powitanie i rejestracja na szkolenie online

8.30 – 10.00 Podstawy prawne

  • Postawy prawne – co o wspólnych studiach mówią przepisy;
  • Zasady podejmowania studiów wyższych przez cudzoziemców;
  • Regulacje dotyczące wydawania dyplomów.

10.00 -10.15 przerwa kawowa

10.15 – 11.45 „Wąskie gardła” – przeszkody, które trzeba pokonać, aby stworzyć program wspónych studiów

  • Umowa partnerska – jakie elementy powinna zawierać;
  • Problemy, które możemy napotkać przy tworzeniu programów wspólnych (m.in. opłaty, czas trwania studiów, wydawanie dyplomów, rekrutacja);
  • Prąblemy i wątpliwości zgłoszone przez uczestników

11.45 – 12.30 przerwa na lunch

12.30 – 14.00  Tok studiów wspólnych

  • Rekrutacja – jak może wyglądać;
  • Sprawozdawczość – jak powinna wyglądać, na jakie problemy natykamy;
  • Dokumentacja przebiegu studiów wspólnych;
  • Wydawanie dyplomu – kto, jak i kiedy?

 

CENA:

przedstawiciele uczelni uczestniczących w programie „Study in Poland” 470.00 zł (netto)
przedstawiciele innych uczelni i instytucji 590.00 zł (netto)

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić mailowo pod adresem akademia@studyinpoland.pl. W przypadku rezygnacji ze szkolenia później niż na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub nieuczestniczenie w szkoleniu, Organizatorowi należy się pełna opłata, ewentualne wcześniej wpłacone przez uczestnika kwoty nie podlegają zwrotowi, a uczestnicy zobowiązani są do zapłaty dostarczonych im po zakończeniu szkolenia faktur VAT, tak jakby wzięli w nim udział.

 


FORMULARZ REZERWACJI

Rezerwacja zamknięta