Przejdź do treści
Weryfikacja zagranicznych dokumentów o wykształceniu

Weryfikacja zagranicznych dokumentów o wykształceniu

Kiedy

16 maja, 2023
10:00 - 16:00

Rezerwacja

Bookings closed

Gdzie

Golden Floor Plaza Centrum Konferencyjne
Aleje Jerozolimskie 123A, Warszawa, 02-017

Szkolenie ma na celu zapoznanie z tematyką dotyczącą zagranicznych dokumentów o wykształceniu, z którymi można się najczęściej spotkać w różnych aspektach pracy na uczelniach wyższych. – zarówno podczas rekrutacji na studia jak i obsługi toku studiów. Podczas spotkania zostaną omówione zarówno prawne jak i praktyczne aspekty uznawania i weryfikacji dokumentów wymaganych od studentów na studia zarówno pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie jak i na studia drugiego stopnia i w szkołach doktorskich.

Uczestnikami szkolenia mogą być wszystkie osoby, które podczas swojej pracy na uczelni mają kontakt z zagranicznymi dokumentami o wykształceniu, a które potrzebują zdobycia lub poszerzenia i ugruntowania wiedzy na temat weryfikacji dokumentów oraz zagranicznych systemach edukacji. Podczas części warsztatowej będzie możliwość weryfikacji dokumentów dostarczonych przez uczestników spotkania.

Szkolenie poprowadzi Maria Stós, zastępca kierownika Działu Rekrutacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwenta socjologii. Od 7 lat zajmuje się kwestiami rekrutacji i toku studiów cudzoziemców, promocją zagraniczną, przygotowaniem aktów prawnych oraz procedur dotyczących rekrutacji na studia. Uczestniczy w targach zagranicznych oraz w spotkaniach z osobami zainteresowanymi podejmowaniem studiów w Polsce organizowanymi za granicą. Prowadzi szkolenia dla pracowników uczelni z zakresu procedur administracyjnych, obsługi cudzoziemców oraz weryfikacji zagranicznych dokumentów potwierdzających wykształcenie.

 

PROGRAM SZKOLENIA

9.30 – 10.00 powitanie i rejestracja na szkolnie

10.00 – 11.30 I. Podstawy prawne – kiedy i z jakimi dokumentami się spotykamy

 • Podstawy prawne dotyczące dokumentów o wykształceniu wymaganych na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia oraz do szkół doktorskich (Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Prawo o systemie oświaty, Rozporządzenie w sprawie studiów);
 • Nostryfikacja dyplomów – czym jest, podstawy prawne, kiedy może być wymagana;
 • Decyzja o uznaniu świadectwa ukończenia szkoły średniej przez kuratora oświaty – procedura, terminy, przypadki, kiedy jest potrzebne

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa

11.45 – 13.15 II. Weryfikacja dokumentów

 • Krok po kroku – co należy sprawdzić, aby uprawdopodobnić prawdziwość dokumentu;
 • Legalizacja i apostille – znaczenie i przydatność; różnice; przykłady;
 • Tłumaczenia poświadczone – rodzaje dokumentów, wymagania.
 • Źródła wiedzy – jak sprawdzać, gdzie szukać pomocy, przydatne linki;
 • Międzynarodowe organizacje wspierające uznawalność wykształcenia.

13.15 – 14.15  Przerwa na obiad

14.15 – 15.45 III. Charakterystyka i przykłady dokumentów z najczęściej spotykanych systemów szkolnictwa wyższego:

 • Ukraina
 • Rosja
 • Indie
 • Wybrane kraje UE
 • Chiny
 • Nigeria

CENA:

przedstawiciele uczelni uczestniczących w programie „Study in Poland” 570.00 zł (netto)
przedstawiciele innych uczelni i instytucji 690.00 zł (netto)

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić mailowo pod adresem akademia@studyinpoland.pl. W przypadku rezygnacji ze szkolenia później niż na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub nieuczestniczenie w szkoleniu, Organizatorowi należy się pełna opłata, ewentualne wcześniej wpłacone przez uczestnika kwoty nie podlegają zwrotowi, a uczestnicy zobowiązani są do zapłaty dostarczonych im po zakończeniu szkolenia faktur VAT, tak jakby wzięli w nim udział.


FORMULARZ REZERWACJI

Rezerwacja zamknięta