Przejdź do treści
Różnice i komunikacja międzykulturowa

Różnice i komunikacja międzykulturowa

Kiedy

14 grudnia, 2023
10:00 - 16:00

Rezerwacja

Bookings closed

Gdzie

AS-BUD Centrum Konferencyjne
al. Jerozolimskie 81 , Warszawa, Polska, mazowieckie, 02-001

Celem szkolenia jest nabycie podstawowych  umiejętności pozwalających niwelować bariery komunikacyjne wynikające z różnić międzykulturowych oraz uświadomienie sobie własnych uwarunkowań mających wpływ na postrzeganie świata i zachowania.

Szkolenie adresowane jest do osób, które w swojej pracy zawodowej mają lub mogą mieć kontakt z reprezentantami innych kultur, w szczególności kultury chińskiej. Uczestnicy w praktyczny sposób poznają narzędzia i techniki, pozwalające na sprawną komunikację w wielu różnych sytuacjach: w kontaktach osobistych, przy wymianie korespondencji, w negocjacjach oraz sytuacjach oficjalnych.

Celem szkolenia jest nabycie podstawowych umiejętności pozwalających niwelować bariery komunikacyjne wynikające z różnić międzykulturowych oraz uświadomienie sobie własnych uwarunkowań mających wpływ na postrzeganie świata i zachowania.

Szkolenie prowadzić będzie Joanna Domagała, Przez ponad 10 lat pracowała na Uniwersytecie i. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Dziale Współpracy z Zagranicą, przez 3 lata jako Zastępca Kierownika. W ramach swoich obowiązków zajmowała się kształceniem, promocją i współpracą międzynarodową. Obecnie studiuje na Europejskiej Akademii Dyplomacji. Od 2015 jest trenerem SUCTI, projektu w ramach którego bada i zajmuje się tzw. Internationalization at home. Od kilku lat prowadzi szkolenia z komunikacji międzykulturowej, internacjonalizacji oraz rekrutacji studentów zagranicznych dla szkół wyższych. Jest także ekspertem ds. internacjonalizacji European Consortium for Accreditation in higher education (ECA HE). Od 2017 roku koordynatorka Akademii Internacjonalizacji „Study in Poland”. Od 2019 roku jest Koordynatorek projektu SUCTIA dotyczące umiędzynarodowienia kadry akademickiej. Obecnie kończy pracę nad rozprawą doktorską. Prywatnie wraz z mężem wykorzystuje każdą wolną chwile na podróże, a jej ulubione miejsca to m.in. Tajlandia, Kambodża, Chiny, Birma i Australia.

 

PROGRAM SZKOLENIA

9.30 – 10.00 – powitanie i rejestracja na szkolenie
10.00-11.30 – Zagadnienia wprowadzające

 • Cudzoziemcy na uczelniach wyższych w Polsce
 • Świadomość różnic kulturowych
 • Stereotypy i ich wpływ na komunikację

11.30-11.45 – Przerwa kawowa
11.45 – 13.15– Różnice kulturowe w komunikacji

 • Czym jest komunikacja międzykulturowa
 • Wymiary kultury
 • Różne normy i wartości oraz ich wpływ na komunikację

13.15 – 14.15 – lunch
14.15 – 15.45 – Komunikacja werbalna i niewerbalna w aspekcie międzykulturowym

 • Jak porozumieć się z przedstawicielami różnych kulturach
 • Kultura a komunikacja werbalna
 • Kultura a komunikacja niewerbalna

CENA:

 • przedstawiciele uczelni uczestniczących w programie „Study in Poland” 570.00 zł (netto)
 • przedstawiciele innych uczelni i instytucji 690.00 zł (netto)

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić mailowo pod adresem akademia@studyinpoland.pl. W przypadku rezygnacji ze szkolenia później niż na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub nieuczestniczenie w szkoleniu, Organizatorowi należy się pełna opłata, ewentualne wcześniej wpłacone przez uczestnika kwoty nie podlegają zwrotowi, a uczestnicy zobowiązani są do zapłaty dostarczonych im po zakończeniu szkolenia faktur VAT, tak jakby wzięli w nim udział.


FORMULARZ REZERWACJI

Rezerwacja zamknięta