Przejdź do treści

Szkolenie SUCTI

SUCTI (Systemic University Change Towards Internationalization) to zakończony już projekt unijny, który był koordynowany przez Uniwersitat Rovira i Virgilii w Tarragonie (Hiszpania). Filozofia SUCTI zakłada, że siłą napędową umiędzynarodowienia w szkolnictwie wyższym są pracownicy administracyjni.

To właśnie ta grupa może zmienić, przyspieszyć i polepszyć jakość umiędzynarodowienia całej uczelni wspierając nauczycieli akademickich oraz studentów w ich działaniach. Wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonania tego zadania pracownicy administracji mogą nabyć podczas szkoleń z podstaw internacjonalizacji i komunikacji międzykulturowej

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” uzyskała zgodę uniwersytetu w Tarragonie na dalsze rozpowszechnianie rezultatów tego projektu – w formie organizowania szkoleń dla zainteresowanych uczelni. Proponowane szkolenia dotyczą takich kwestii jak:

 • Umiędzynarodowienie w szkolnictwie wyższym – podstawy
 • Rankingi uczelni i ich rola
 • Trendy rozwojowe w szkolnictwie wyższym – uczelnie za 5, 10 i 15 lat
 • Różnice międzykulturowe
 • Stereotypy i ich wpływ na skuteczną komunikację.

Szkolenie skierowane jest do pracowników, którzy nie są pracownikami akademickimi, tj. dla wszystkich pracowników administracji (dziekanatów, biur rekrutacji i promocji, kwestury), bibliotek, domów akademickich, pracowników technicznych i inżynieryjnych oraz pozostałych grup pracowników.

Szkolenie prowadzone jest wyłącznie w formule zamkniętej, tj. tylko dla pracowników danej uczelni w jej siedzibie. Treść szkolenia dotyczy również umiędzynarodowienia na danej uczelni tak, aby wiedza na ten temat jej pracowników była jak największa i kompleksowa. Trener przed przeprowadzeniem szkolenia zapozna się z dorobkiem uczelni w kwestii internacjonalizacji w ramach wszystkich dostępnych zasobów tak, aby przekazać kompleksową wiedzę uczestnikom.

Trenerzy SUCTI to przeszkoleni i certyfikowani eksperci posiadający międzynarodowe doświadczenie oraz ogromne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników uczelni, w tym SUCTI.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1

08.30 – 09.00 Wprowadzenie do projektu SUCTI i ankieta projektowa

09.00 – 10.00 I. Komunikacja międzykulturowa cz. 1

 • Czy ludzie są wszędzie tacy sami? Wprowadzenie do różnic międzykulturowych
 • Świadomość różnic kulturowych
 • Różne koncepcje kultury

10.00 – 10.15 przerwa kawowa

10.15 – 11.45 II. Komunikacja międzykulturowa cz. 2

 • Stereotypy i ich wpływ na komunikację
 • Czym jest komunikacja międzykulturowa
 • Postrzeganie czasu, budowania relacji oraz pracy w różnych kulturach

11.45 – 12.30 przerwa na lunch

12.30 – 14.00 III. Wstęp do internacjonalizacji

 • Czym jest internacjonalizacja w szkolnictwie wyższym?
 • Historia umiędzynarodowienia
 • Moja uczelnia i jej dotychczasowe osiągnięcia w internacjonalizacji

Dzień 2

08.30 – 10.00 IV. Światowe i lokalne trendy w umiędzynarodowieniu

 • trendy w szkolnictwie wyższym a strategia internacjonalizacji UAM
 • szkolnictwo wyższe za 5,10 i 15 lat

10.00 – 10.15 przerwa kawowa

10.15 – 11.45 V. Rankingi szkół wyższych

 • Polskie rankingi szkół wyższych
 • Światowe rankingi uczelni
 • Znaczenie rankingów

11.45 – 12.30 przerwa na lunch

12.30 – 13.30 VI. Moja rola w drodzy do umiędzynarodowienia

13.30 – 14.00 Podsumowanie i ankieta projektowa

Chętnie spotkamy się z Państwem, aby przedstawić szczegółowo naszą propozycję.

Joanna Domagała
Koordynatorka Akademii Internacjonalizacji
Kontakt: j.domagala@perspektywy.pl