Przejdź do treści
Uczelnia dostępna dla osób z niepełnosprawnościami - ONLINE

Uczelnia dostępna dla osób z niepełnosprawnościami – ONLINE

Kiedy

5 kwietnia, 2023
08:00 - 14:00

Rezerwacja

470.00 zł (netto) - 590.00 zł (netto)

Szkolenie ONLINE

8.00 – 8.30 powitanie i rejestracja na szkolenie online

8.30 – 10.00

Niepełnosprawność w odbiorze społecznym

Model społeczny niepełnosprawności/ język włączający/ jak mówić i rozmawiać o niepełnosprawności?)

10.00 – 10.15  przerwa kawowa

10.15 – 11.45

– Potrzeby  w procesie edukacji wynikające z niepełnosprawności: wzroku, słuchu, ruchu oraz w spektrum autyzmu

– Dobre praktyki w komunikacji z osobami o różnych niepełnosprawnościach

11.45 – 12.15  przerwa na obiad

12.15 – 14. 00

– 7 zasad przyznawania wsparcia edukacyjnego

–  Trzy wymiary dostępności: architektoniczna, informacyjno-komunikacyjna, cyfrowa – zakres podstawowy

– Procedury zapewniania dostępności – dobre praktyki.

 

CENA:

przedstawiciele uczelni uczestniczących w programie „Study in Poland” 470.00 zł (netto)
przedstawiciele innych uczelni i instytucji 590.00 zł (netto)

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić mailowo pod adresem akademia@studyinpoland.pl. W przypadku rezygnacji ze szkolenia później niż na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub nieuczestniczenie w szkoleniu, Organizatorowi należy się pełna opłata, ewentualne wcześniej wpłacone przez uczestnika kwoty nie podlegają zwrotowi, a uczestnicy zobowiązani są do zapłaty dostarczonych im po zakończeniu szkolenia faktur VAT, tak jakby wzięli w nim udział.


FORMULARZ REZERWACJI

Bilety

Rodzaj biletu Cena Miejsca
przedstawiciele uczelni uczestniczących w programie "Study in Poland" 470.00 zł (netto)
przedstawiciele innych uczelni i instytucji 590.00 zł (netto)

Registration Information