Przejdź do treści
Tajniki akademickiej dydaktyki

Tajniki akademickiej dydaktyki

Kiedy

20 listopada, 2023
10:00 - 16:00

Rezerwacja

570.00 zł (netto) - 690.00 zł (netto)

Gdzie

AS-BUD Centrum Konferencyjne
al. Jerozolimskie 81, Warszawa, mazowieckie, 02-001

Jak prowadzić interaktywne wykłady i konwersatoria wspierające aktywne uczenie się studentów i studentek?

To szkolenie skoncentrowane jest na rozwijaniu umiejętności prowadzenia interaktywnych wykładów i konwersatoriów, które wspierają aktywne uczenie się studentów na poziomie akademickim. Program obejmuje omówienie najnowszych odkryć w dziedzinie nauki o nauczaniu i uczeniu się, a także praktyczne strategie, narzędzia i metody, które mogą być stosowane w ramach pracy dydaktycznej.

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • Nauczycieli akademickich na uczelniach wyższych.
 • Wykładowców i instruktorów, którzy prowadzą wykłady i konwersatoria na różnych poziomach studiów.
 • Osób odpowiedzialnych za projektowanie programów nauczania i materiałów dydaktycznych na uczelniach.
 • Każdej osoby zainteresowanej doskonaleniem swoich umiejętności w prowadzeniu aktywnych zajęć dydaktycznych.

Celem szkolenia jest pomóc uczestnikom zrozumieć nowoczesne metody nauczania i uczenia się, a także dostarczyć im narzędzi i strategii, które pozwolą lepiej angażować studentów i wspierać ich aktywne uczenie się na uczelni.

 1. Nauczanie i uczenie się – odkrycia współczesnej nauki, które należy wziąć pod uwagę przy planowaniu pracy dydaktycznej
  • Przetwarzanie informacji
  • Konstruowanie wiedzy
  • Koncentracja
  • Motywacja
  • Nauczyciel jako facylitator
  • Tworzenie przestrzeni uczenia się
 2. Potrzeby współczesnych osób studiujących i rodzaje trudności w procesie studiowania
 3. Wykład – między akademicką tradycją a potrzebami współczesnych uczących się
  • Przygotowanie studentów i studentek do wysłuchania wykładu
  • Dzielenie wykładu na mniejsze bloki
  • Nadawanie interaktywności treściom wykładowym
  • Mentalne angażowanie studentów i studentek podczas wykładu
 4. Konwersatoria a rozwój kompetencji XXI wieku
  • Rozwijanie krytycznego myślenia
  • Rozwijanie kreatywności
  • Promowanie i doskonalenie współpracy
  • Tworzenie przestrzeni do podejmowania inicjatyw
 5. Efektywna praca w grupach na zajęciach
 6. Wybrane strategie, metody, techniki i narzędzia wspierające aktywne uczenie się studentów i studentki.
 7. Praca nad własnymi treściami nauczania w ramach wykładu lub konwersatorium i ich modyfikowanie tak, aby bardziej wspierały uczenie się studentów i studentek.

 

CENA:

 • przedstawiciele uczelni uczestniczących w programie „Study in Poland” 570.00 zł (netto)
 • przedstawiciele innych uczelni i instytucji 690.00 zł (netto)

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić mailowo pod adresem akademia@studyinpoland.pl. W przypadku rezygnacji ze szkolenia później niż na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub nieuczestniczenie w szkoleniu, Organizatorowi należy się pełna opłata, ewentualne wcześniej wpłacone przez uczestnika kwoty nie podlegają zwrotowi, a uczestnicy zobowiązani są do zapłaty dostarczonych im po zakończeniu szkolenia faktur VAT, tak jakby wzięli w nim udział.


FORMULARZ REZERWACJI

Bilety

Rodzaj biletu Cena Miejsca
przedstawiciele uczelni uczestniczących w programie "Study in Poland" 570.00 zł (netto)
przedstawiciele innych uczelni i instytucji 690.00 zł (netto)

Registration Information

Podsumowanie rezerwacji

Wybierz co najmniej jedno miejsce, aby kontynuować rezerwację.