Przejdź do treści
Podstawy pomocy materialnej dla studentów

Podstawy pomocy materialnej dla studentów

Kiedy

5 grudnia, 2023
10:00 - 16:00

Rezerwacja

570.00 zł (netto) - 690.00 zł (netto)

Gdzie

AS-BUD Centrum Konferencyjne
al. Jerozolimskie 81, Warszawa, mazowieckie, 02-001

Szkolenie dedykowane jest pracownikom (pracownicy dziekanatów, rektoratu, działów spraw studenckich, kwestury, etc.) instytucji szkolnictwa wyższego zajmującym się sprawami pomocy materialnej dla studentów w różnych jego obszarach (od ustalania regulaminów, przez opracowywanie wniosków i pracę z dokumentacją, po wydawanie decyzji) posiadającym niewielki staż pracy/doświadczenie w tej materii lub dopiero zaczynającym pracę w tym obszarze.

Szkolenie ma na celu przygotowanie w/w pracowników instytucji szkolnictwa wyższego do wykonywania pracy związanej z opracowywaniem zasad ubiegania się i przyznawania świadczeń pomocy materialnej oraz przeprowadzania postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń.

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z podstawami organizacji i działania systemu bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów, w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym szczególnie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czy przepisów o świadczeniach rodzinnych, orzekaniu o niepełnosprawności, podatku dochodowym od osób fizycznych czy podatku rolnym, jak również w oparciu o dotychczasowy dorobek orzeczniczy sądów administracyjnych.

Podczas szkolenia zostaną także omówione szczególne przypadki i sytuacje z praktyki prowadzącego szkolenia i jego uczestników.

 

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do tematyki pomocy materialnej dla studentów:

System aktów prawnych w sferze pomocy materialnej dla studentów

 • ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawa 2.0)
 • przepisy wprowadzające ustawę 2.0
 • inne ustawy i akty wykonawcze (tryb i zakres stosowania)
 • autonomia uczelni w zakresie tworzenia regulacji wewnętrznych

System finansowania świadczeń pomocy materialnej

 • zasady podziału i przyznawania dotacji
 • zasady prowadzenia i rozliczania funduszu

Organy uprawnione do przyznawania świadczeń i zakres ich kompetencji
Podstawowe zasady ustalania regulaminów przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

 1. System świadczeń pomocy materialnej dla studentów:

Stypendium socjalne

 • Kryteria przyznawania i uprawnienia
 • Zasady ustalania składu i dochodu rodziny oraz pojęcie samodzielności
 • finansowej studenta.
 • Katalog dochodów rodziny z uwzględnieniem szczególnych sytuacji i rodzajów
 • dochodu (ryczałt, dochody z gosp. rolnego, alimenty, świadczenia socjalne, inne
 • stypendia)
 • Zmiana dochodu w trakcie roku podatkowego i akademickiego (dochód
 • uzyskany, dochód utracony, obniżenie wynagrodzenia, nagrody i premie)

Zapomoga

 • Kryteria przyznawania i uprawnienia
 • Zasady dokumentowania
 • Szczególne przypadki i kazusy

Stypendium dla niepełnosprawnych

 • Kryteria przyznawania i uprawnienia
 • Zasady dokumentowania i organy uprawnione do stwierdzania
 • niepełnosprawności

Stypendium rektora

 • Kryteria przyznawania i uprawnienia
 • Dokumentowanie, weryfikacja i ocena osiągnieć studentów
 • Zasady ustalania grona uprawnionych do przyznania stypendium
 1. Spodziewane zmiany w przepisach dot. przyznawania pomocy materialnej dla studentów (pswin, uśr, updof i inne)

 

CENA:

 • przedstawiciele uczelni uczestniczących w programie „Study in Poland” 570.00 zł (netto)
 • przedstawiciele innych uczelni i instytucji 690.00 zł (netto)

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić mailowo pod adresem akademia@studyinpoland.pl. W przypadku rezygnacji ze szkolenia później niż na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub nieuczestniczenie w szkoleniu, Organizatorowi należy się pełna opłata, ewentualne wcześniej wpłacone przez uczestnika kwoty nie podlegają zwrotowi, a uczestnicy zobowiązani są do zapłaty dostarczonych im po zakończeniu szkolenia faktur VAT, tak jakby wzięli w nim udział.


FORMULARZ REZERWACJI

Bilety

Rodzaj biletu Cena Miejsca
przedstawiciele uczelni uczestniczących w programie "Study in Poland" 570.00 zł (netto)
przedstawiciele innych uczelni i instytucji 690.00 zł (netto)

Registration Information

Podsumowanie rezerwacji

Wybierz co najmniej jedno miejsce, aby kontynuować rezerwację.