Przejdź do treści
Planowanie, prowadzenie i wydatkowanie funduszu stypendialnego w szkole wyższej - ONLINE

Planowanie, prowadzenie i wydatkowanie funduszu stypendialnego w szkole wyższej – ONLINE

Kiedy

10 stycznia, 2024
08:00 - 16:00

Rezerwacja

470.00 zł (netto) - 590.00 zł (netto)

Szkolenie dedykowane jest pracownikom (pracownicy dziekanatów, rektoratu, działów spraw studenckich, kwestury, etc.) instytucji szkolnictwa wyższego zajmującym się sprawami pomocy materialnej dla  studentów w różnych jego obszarach (od ustalania regulaminów, przez opracowywanie wniosków i pracę z dokumentacją, po wydawanie decyzji) zarówno posiadającym niewielki staż pracy/doświadczenie w tej materii lub dopiero zaczynającym pracę w tym obszarze jak również z wieloletnim stażem

SZKOLENIE ONLINE

Szkolenie ma na celu zapoznanie w/w pracowników z przepisami dot. prowadzenia funduszu stypendialnego w uczelni i wydatkowania środków na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów oraz przygotowanie pracowników do ich stosowania w praktyce.

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z przepisami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz praktycznymi aspektami ich stosowania na co dzień. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani nie tylko z teorią, ale i z praktycznymi kwestiami związanymi z planowaniem, prowadzeniem, wydatkowaniem i bilansowaniem funduszu stypendialnego.

Podczas szkolenia zostaną także omówione przypadki z praktyki prowadzącego szkolenia i jego uczestników.

Czas trwania: 6 godz. 30 min. (w tym 2 przerwy x 10 min i 1 przerwa x 20 min)

Program szkolenia

 1. System finansowania szkolnictwa wyższego w Polsce
 2. Regulacje prawne dot. funduszu stypendialnego w uczelni
 • Źródła zasilania funduszu stypendialnego
 • Zasady gromadzenia środków funduszu i prowadzenia rachunkowości
 • Zasady wykorzystywania dotacji i środków funduszu
 • Zasady podziału dotacji i funduszu
 • Przesunięcia i zwrot środków z dotacji
 • Kontrola wykorzystania środków funduszu przez ministra
 1. Praktyczne aspekty podziału dotacji na świadczenia pomocy materialnej dla studentów
 • Współdziałanie rektora z samorządem studentów
 • Forma podziału dotacji
 1. Praktyczne aspekty ustalania planu wydatków z funduszu
 • Podstawowe zasady przyznawania i wypłaty świadczeń pomocy materialnej
 • Wykorzystanie danych uczelnianych statystycznych do planowania funduszu
 • Ustalanie wysokości i zasad wyznaczania stawek świadczeń
 • Opracowanie planu funduszu
 • Bieżące rozliczanie funduszu
 • Wykorzystanie baz danych i arkuszy kalkulacyjnych
 1. Całościowe rozliczanie funduszu i sprawozdawczość
 2. Dobre praktyki oraz omówienie przypadków z praktyki

 

CENA:

 • przedstawiciele uczelni uczestniczących w programie „Study in Poland” 470.00 zł (netto)
 • przedstawiciele innych uczelni i instytucji 590.00 zł (netto)

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić mailowo pod adresem akademia@studyinpoland.pl. W przypadku rezygnacji ze szkolenia później niż na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub nieuczestniczenie w szkoleniu, Organizatorowi należy się pełna opłata, ewentualne wcześniej wpłacone przez uczestnika kwoty nie podlegają zwrotowi, a uczestnicy zobowiązani są do zapłaty dostarczonych im po zakończeniu szkolenia faktur VAT, tak jakby wzięli w nim udział.


FORMULARZ REZERWACJI

Bilety

Rodzaj biletu Cena Miejsca
przedstawiciele uczelni uczestniczących w programie "Study in Poland" 470.00 zł (netto)
przedstawiciele innych uczelni i instytucji 590.00 zł (netto)

Registration Information

Podsumowanie rezerwacji

Wybierz co najmniej jedno miejsce, aby kontynuować rezerwację.