Przejdź do treści
Legalizacja pobytu – studenci, doktoranci, programy wymiany

Legalizacja pobytu – studenci, doktoranci, programy wymiany

Kiedy

23 kwietnia, 2024
10:00 - 16:00

Rezerwacja

470.00 zł (netto) - 590.00 zł (netto)

Gdzie

AS-BUD Centrum Konferencyjne
al. Jerozolimskie 81 , Warszawa, Polska, mazowieckie, 02-001

Szkolenie „Legalizacja pobytu – studenci, doktoranci, programy wymiany” jest stworzone z myślą o pracownikach uczelni oraz osób odpowiedzialnych za sprawy związane z międzynarodowymi studentami i doktorantami. To kompleksowe szkolenie, które skupia się na procesie legalizacji pobytu studentów i doktorantów zagranicznych oraz osób uczestniczących w programach wymiany.

Szkolenie poprowadzi Maria Stós, Kierownik Welcome Centre na Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwenta socjologii. Od 7 lat zajmuje się kwestiami rekrutacji i toku studiów cudzoziemców, promocją zagraniczną, przygotowaniem aktów prawnych oraz procedur dotyczących rekrutacji na studia. Uczestniczy w targach zagranicznych oraz w spotkaniach z osobami zainteresowanymi podejmowaniem studiów w Polsce organizowanymi za granicą. Prowadzi szkolenia dla pracowników uczelni z zakresu procedur administracyjnych, obsługi cudzoziemców oraz weryfikacji zagranicznych dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Kto może skorzystać z tego szkolenia?

 • Pracownicy uczelni odpowiedzialni za sprawy międzynarodowe,
 • Pracownicy działów rekrutacji i administracji uczelni,
 • Osoby zajmujące się obsługą studentów zagranicznych,
 • Koordynatorzy programów wymiany,
 • Każdy, kto chciałby lepiej zrozumieć proces legalizacji pobytu studentów i doktorantów zagranicznych.

 

Legalizacja dla kogo i jak?

 • Studenci zagraniczni w Polsce – statystyki, kierunki studiów, obywatelstwa;
 • Obywatele Ukrainy – szczególny przypadek – legalizacja i uprawnienia osób objętych ochroną czasową oraz tych, którzy jej nie podlegają;
 • Podstawy prawne legalizacji pobytu – zapisy Ustawy o cudzoziemcach;

Legalizacja pobytu na uczelni

 • Studenci studiów stacjonarnych oraz słuchacze szkół doktorskich – procedury, sposoby legalizacji pobytu, wymagane dokumenty i obowiązujące terminy;
 • Studenci studiów niestacjonarnych – jak mogą legalizować pobyt;
 • Studenci z wymian – cudzoziemcy przyjeżdżający i wyjeżdżający;

Kwestie praktyczne:

 • Kontakty uczelni ze Strażą Graniczną, placówkami konsularnymi oraz Urzędem do Spraw Cudzoziemców;
 • Obowiązki informacyjne uczelni;
 • Student bez legalnego pobytu.

 

CENA:

 • przedstawiciele uczelni uczestniczących w programie „Study in Poland” 470.00 zł (netto)
 • przedstawiciele innych uczelni i instytucji 590.00 zł (netto)

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić mailowo pod adresem akademia@studyinpoland.pl. W przypadku rezygnacji ze szkolenia później niż na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub nieuczestniczenie w szkoleniu, Organizatorowi należy się pełna opłata, ewentualne wcześniej wpłacone przez uczestnika kwoty nie podlegają zwrotowi, a uczestnicy zobowiązani są do zapłaty dostarczonych im po zakończeniu szkolenia faktur VAT, tak jakby wzięli w nim udział.


FORMULARZ REZERWACJI

Bilety

Rodzaj biletu Cena Miejsca
przedstawiciele uczelni uczestniczących w programie "Study in Poland" 470.00 zł (netto)
przedstawiciele innych uczelni i instytucji 590.00 zł (netto)

Registration Information

Podsumowanie rezerwacji

Wybierz co najmniej jedno miejsce, aby kontynuować rezerwację.