Przejdź do treści
Cyfrowe narzędzia wspierające proces nauczania i uczenia się w dydaktyce akademickiej

Cyfrowe narzędzia wspierające proces nauczania i uczenia się w dydaktyce akademickiej

Kiedy

20 lutego, 2024
10:00 - 16:00

Rezerwacja

570.00 zł (netto) - 690.00 zł (netto)

Gdzie

AS-BUD Centrum Konferencyjne
al. Jerozolimskie 81 , Warszawa, Polska, mazowieckie, 02-001

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie nauczania i uczenia się oraz dostarczyć im narzędzi do tworzenia interaktywnych i skutecznych materiałów edukacyjnych.

Szkolenie koncentruje się na wykorzystywaniu nowoczesnych narzędzi cyfrowych w edukacji. Uczestnicy dowiedzą się, jak stosować różne technologie do ulepszania procesów nauczania i uczenia się, a także jak tworzyć materiały dydaktyczne przy użyciu zaawansowanych narzędzi.

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • Nauczycieli akademickich i wykładowców na wszystkich poziomach nauczania.
 • Osób odpowiedzialnych za rozwijanie programów nauczania i materiałów dydaktycznych.
 • Pracowników naukowych i pedagogicznych zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnych technologii w edukacji.

 

PROGRAM

 1. Narzędzia online wspierające nauczanie i uczenie się w XXI wieku.
 • Możliwości blended learning
 • Strategia odwróconej klasy
 • Uczenie się synchroniczne i asynchroniczne
 1. Platformy e-learningowe wspierające tradycyjne nauczanie w klasie. Możliwości zastosowań
 2. Sztuczna inteligencja i możliwości wykorzystania jej w nauczaniu i uczeniu się
 3. Rzeczywistość rozszerzona i wirtualna w edukacji językowej
 4. Wybrane aplikacje do tworzenie własnych materiałów edukacyjnych w sieci
 5. Wybrane narzędzia cyfrowe aktywizujące studentów i studentki na zajęciach
 6. Wybrane tablice wirtualne (m.in. Milanote, Miro, Padlet, Jamboard) i możliwości ich wykorzystania w pracy nauczyciela akademickiego (planowanie zajęć, tworzenie scenariuszy, videoteka i linki do zasobów, itp.)
 7. Video jako materiał i produkt uczenia się
 • przygotowywanie materiałów z YouTube i Vimeo (EdPuzzle, TedEX)
 • nagrywanie materiałów video przez wykładowcę
 • tworzenie filmów (w tym poklatkowych) przez studentów
 • nagrywanie i montaż materiałów video
 1. COIL – międzynarodowa współpraca wpierająca naukę i wymianę międzykulturową
 2. Projektowanie i tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem technologii (w tym narzędzi AI)

 

CENA:

 • przedstawiciele uczelni uczestniczących w programie „Study in Poland” 570.00 zł (netto)
 • przedstawiciele innych uczelni i instytucji 690.00 zł (netto)

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić mailowo pod adresem akademia@studyinpoland.pl. W przypadku rezygnacji ze szkolenia później niż na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub nieuczestniczenie w szkoleniu, Organizatorowi należy się pełna opłata, ewentualne wcześniej wpłacone przez uczestnika kwoty nie podlegają zwrotowi, a uczestnicy zobowiązani są do zapłaty dostarczonych im po zakończeniu szkolenia faktur VAT, tak jakby wzięli w nim udział.


FORMULARZ REZERWACJI

Bilety

Rodzaj biletu Cena Miejsca
przedstawiciele uczelni uczestniczących w programie "Study in Poland" 570.00 zł (netto)
przedstawiciele innych uczelni i instytucji 690.00 zł (netto)

Registration Information

Podsumowanie rezerwacji

Wybierz co najmniej jedno miejsce, aby kontynuować rezerwację.